Firma Konserwatorska Piotr Białko powstała w 1993 roku. Pracuje w niej stały zespół konserwatorów dzieł sztuki, historyków sztuki, specjalistów z branży budowlanej, pracowników technicznych oraz administracyjnych. Współpracujemy ponadto z architektami, archeologami i chemikami specjalizującymi   się   w   badaniach   obiektów   zabytkowych.

Firma podejmuje realizacje w zakresie konserwacji i restauracji malowideł ściennych, obrazów sztalugowych, rzeźby drewnianej polichromowanej, zabytkowego wyposażenia drewnianego, rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Wykonujemy kompleksowe renowacje budynków zabytkowych, konserwacje elewacji ceglanych, kamiennych oraz z dekoracją sgraffitową,   sztukatorską  i  tynkowanych.  Przeprowadzamy  również  badania i   przygotowujemy   programy   konserwacji   obiektów   zabytkowych.

Firma posiada zaplecze, które pozwala jej podejmować kompleksowe prace konserwatorskie i renowacyjne przy zróżnicowanych pod względem wymagań technologicznych obiektach. W związku z szerokim zakresem działania Firma dysponuje urozmaiconym sprzętem technicznym, obsługiwanym przez wykwalifikowanych pracowników. Posiadamy w Krakowie pracownię konserwacji obrazów sztalugowych, pracownię konserwacji rzeźby drewnianej oraz   sztukatornię.