Zamek Królewski na Wawelu - elewacje zewnętrzne - kamieniarka, wątki ceglane, tynki solochłonne, miedziane pokrycia dachów i kopuł; renesansowy wystrój komnat skrzydła  wsch. (parter i Ip.);
Kościół parafialny w Imbramowicach - barokowy wystrój wnętrza (malowidła ścienne, ołtarze, chór, ambona, portale);
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - malarski wystrój wnętrza kościoła, chór i marmurowe ołtarze; zespół romańskich detali  architektonicznych;
Kościół Św. Katarzyny w Krakowie - ceglane elewacje prezbiterium; XVII - wieczne obrazy wraz z ramami; kamieniarka i  barokowy  ołtarz  w  kaplicy;
Klasztor Augustianów w Krakowie - tynkowane elewacje ogrodowe; kamieniarka krużganków klasztornych; barokowa  konfensja;  zespół  obrazów  ostrołukowych;
Ratusz w Gdańsku - elewacje korpusu - ściany ceglane, kamieniarka, renesansowe  polichromie;
Dwór Artusa w Gdańsku - manierystyczna fasada
z kamiennym, polichromowanym i złoconym wystrojem;
Kościół Pokoju w Świdnicy - dwa XVII-wieczne obrazy olejne  podwieszone  do  sufitu;
Kościół Jezuitów w Łodzi - ceglane elewacje, sklepienie kościoła (w trakcie); wymiana  pokrycia  dachów;
Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie - figury z brązu, kamienny  cokół;
Kościół parafialny w Myśliborzu - badania i konserwacja barokowego  ołtarza  głównego;
Kościół i klasztor Pijarów w Krakowie - barokowy wystrój wnętrza kościoła (malowidła ścienne, ołtarze, chór, ambona), elewacje klasztoru z dekoracją z cementu romańskiego;
Grodzisko koło Skały -  kamienny obelisk; zespół szesnastu obrazów  sztalugowych;  kamienna  brama;
Ratusz w Poznaniu - elewacje z dekoracją malarską, rzeźbiarską  i  sgraffitową;
Stara Bożnica w Krakowie - wątki ceglane i kamieniarka na  elewacjach;
Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie - trzy barokowe ołtarze boczne; ambona, chór muzyczny, wystrój chóru zakonnego z balustradami, wystrój kaplicy zakonnej;
Budynek Rady Miasta Gdańska - polichromie, sztukaterie i  kamieniarka  we  wnętrzach;
Klasztor Karmelitanek Bosych w Krakowie - kamieniarka dziedzińca i malowane stacje drogi krzyżowej; barokowe  ołtarze  boczne,  chór  i  ambona  w  kościele,  wystrój  zakrystii;
Belweder w Warszawie - konserwacja miedzianego pokrycia dachów,  renowacja  patyny;
Barbakan w Krakowie - prace badawcze, wzmocnienia konstrukcyjne,  konserwacja  ceglanych  murów;
Zamek Książ koło Wałbrzycha - kamienna dekoracja architektoniczna  na  frontowej  elewacji  wschodniej;
Uniwersytet Wrocławski - sztukaterie i dekoracja malarska w hollu  i  klatce  schodowej  Wydziału  Filologicznego;
Stary Ratusz w Olsztynie - gotyckie elewacje ceglane południowego  skrzydła;
Pałac Górków w Krakowie - malowidła ścienne, transfery, poli- chromowany strop belkowy i elementy kamienne we wnętrzach;
Katedra św. Jana we Wrocławiu - gotyckie wątki ceglane
i  kamieniarka  na  elewacjach  zakrystii;
Kościół św. Krzyża w Krakowie - ceglane i kamienne watki oraz detale architektoniczne na elewacjach gotyckiego kościoła i plebanii;
Kościół św. Barbary w Krakowie - barokowe malowidła
i  sztukaterie  na  sklepieniu  kościoła;
Zamek w Malborku - dekoracje malarskie, tynki, wątki ceglane, kamieniarka, stolarka i posadzki we wnętrzach dawnej Infirmerii;
Kościół  parafialny  w  Dzikowicach  -  gotycki  tryptyk;
Ratusz w Przemyślu - wystrój Sali Sesyjnej;
Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie  - figury z brązu, kamienny  cokół;
Kościół  Mariacki w Krakowie - marmurowe posadzki, płyty epitafijne, balustrada przy ołtarzu głównym, wnętrza krypt pod kościołem;
Katedra w Świdnicy - barokowe malowidła na sklepieniu i ścianach nad emporą chórową;
Klasztor Dominikanek "na Gródku" w Krakowie - wątki kamienno - ceglane, tynki i kamieniarka na elewacjach klasztoru;
Prywatna
kamienica przy ul. Ariańskiej w Krakowie - elewacje z dekoracją malarsko - sgraffitową;
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu - elewacje skrzydła północno - wschodniego, baszty i mury obronne;
Klasztor Pijarów w Hebdowie - elewacje zewnętrzne, elewacje wirydarza, malowidła ścienne, tynki, wątki ceglane i kamienne, kamieniarka oraz zabytkowa stolarka we wnętrzach klasztoru;
Zamek w Koninie - Gosławicach - ceglano - kamienne mury obronne XV - wiecznego zamku;
Kościół parafialny w Mycielinie - gotyckie poliptyki;
Prywatna
kamienica przy ul. Skłodowskiej - Curie w Krakowie - elewacja z dekorację sztukatorską z cementu romańskiego;
Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie - tynki, malowidła, sztukaterie i stolarka w sieni budynku XVII - wiecznej furty;
Klasztor Dominikanów w Krakowie - wystrój krużganków, mur od ogrodu, nawierzchnia placu przed kościołem;
Fort "Luneta Warszawska" w Krakowie - wątki ceglane i kamieniarka
ściany szyjowej;
Ważniejsze realizacje firmy: